nordicbioenergy2007.se - Information om Bioenergi    Ekologisk trädgård    Övrigt

Nordicbioenergy

Svenska Bioenergiföreningen bjöd 2007 in till Nordic Bioenergy Conference den 11-13 juni i Stockholm. Konferensen samlade ett 30-tal länder och på plats i Stockholm redovisades utvecklingen inom alla delar av bioenergin. Nordic Bioenergy 2007 hölls i Folkets Hus i Stockholm.

Två år senare, alltså 2009, var det Danmarks tur att stå värd för Nordic Bioenergy Conference. Den 26-28 maj arrangerades konferensen i danska staden Aalborg. Ytterligare två år senare, 2011, var det dags för konferensdeltagarna att packa väskan och åka till Finland. Då hölls konferensen i Jyväskylä, Finland, den 5-9 september. Den 21-22 maj 2013 hölls Nordic Bioenergy Conference i den norska huvudstaden Oslo.
Länkar till Svebio, www.svebio.se, bioenergi på wikipedia,  www.bioenergywiki.net »

Mer om biologiskt och ekologiskt

Konferens om bioenergi

Nordic Bioenergy Conference är en nordisk konferens om bioenergi. Nordic Bioenergy Conference hålls vartannat år och det är bioenergiföreningar runtom i Norden som turas om att arrangera evenemanget. Ena året hålls konferensen i Danmark, nästa i Finland, sedan i Norge och så i Sverige förstås.

Nordic Bioenergy 2007 var det årets största bioenergihändelse i Europa. År 2007 arrangerades konferensen i Stockholm i Sverige och på webbplatsen nordicbioenergy.se kunde man läsa om arrangemanget och få den information som man behövde innan man skulle åka och besöka konferensen.

I Sverige utgör biobränslen 32,4 procent av den totala energiförbrukningen och därmed är bioenergi Sveriges största energislag. Detta enligt Energimyndigheten. De vanligaste biobränslena är bland annat biodrivmedel, pellets, åkerbränslen, biooljor och trädbränslen.
Ordet bioenergi kommer av bio som betyder liv och så energi förstås. Med andra ord blir bioenergi livets energi. Många menar att bioenergi inte alls är lika miljövänligt som sol och vind. Men faktum är att bioenergin är minst lika mycket förnybar som solenergi, vindkraft och vattenkraft.

Svebio, står för den svenska bioenergiföreningen och jobbar bland annat för en ökad användning av bioenergi, en ökad kunskap om bioenergins betydelse och en ökad export av svensk bioenergiteknik. Svebio, eller svenska bioenergiföreningen, har 300 medlemsföretag och ett hundratal enskilda medlemmar.

© nordicbioenergy2007.se